Pokrývačství

Jakou střešní krytinu

Výběr střešní krytiny je jedním z klíčových rozhodnutí, jež ovlivní správné estetické i praktické fungování domu.

Před volbou typu krytiny je třeba zvážit různé faktory. Jedním ze základních kritérií – zejména při obnově krytiny na starším krovu – je její váha. Větší zatížení by mohlo způsobit statické problémy krovu ale i celé stavby.

Výběr krytiny také musí být přizpůsoben sklonu střechy, některé krytiny se např. nehodí pro příliš malý skon, protože hrozí zatékání. Výrobci jsou povinni ke každému výrobku tyto údaje uvádět. Důležitým faktorem je sklon střešní roviny.

Také převládající klimatické poměry by měly při volbě typu střešního pokrytí být brány v úvahu, do horských podmínek se jistě hodí jiná střecha než do města. Také estetická stránka je velmi důležitá.